HOME | ESCUELA | GALERIA | ENCICLOPEDIA DE LA DANZA | CONTACTO
Diccionario de Danza

Allongé (alargado, estirado). Estirar al máximo un segmento corporal.


Arabesque


Arabesque allongé